Veselības apdrošināšana ZAAO 2018/13/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/13/m

3.

CPV klasifikators

66512200-4

4.

Iepirkuma priekšmets

Veselības apdrošināšana

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2018.gada 28.jūnijā

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

AAS „BTA Baltic Insurance Company”, reģ.Nr. 40103840140

7.

Līgumcena

EUR 27180.00 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 06.07.2018.