ZAAO vides izglītības projekta "Cilvēks vidē 2017" noslēguma pasākums