„100 darbos Latvijai” apvienojas bērni un uzņēmēji